01/12/2021 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Minh Phi
明妃

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2007 15:44

 

Nguyên tác

絕艷驚人出漢宮,
紅顏命薄古今同;
君王縱使輕顏色,
予奪權何畀畫工?

Phiên âm

Tuyệt diễm kinh nhân xuất Hán cung,
Hồng nhan mệnh bạc cổ kim đồng;
Quân vương túng sử khinh nhan sắc,
Dư đoạt quyền hà tý hoạ công?

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Người tiên ra khỏi Hán cung,
Mỏng manh là kiếp má hồng xưa nay.
Quân vương dù rẻ thân này,
Trọng khinh thợ vẽ hỏi bay quyền gì?
Minh Phi tức Vương Chiêu Quân đời Hán.

Bài này của Lâm Đại Ngọc, trong hồi 64.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Minh Phi