12/08/2020 08:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường đa lệnh - Liễu nhứ
唐多令-柳絮

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2005 00:24

 

Nguyên tác

粉墮百花洲,
香殘燕子樓。
一團團逐對成球。
飄泊亦如人命薄,
空繾綣,說風流。

草木也知愁,
韶華竟白頭!
歎今生誰捨誰收?
嫁與東風春不管,
憑而去,忍淹留。

Phiên âm

Phấn đoạ bách hoa châu,
Hương tàn yến tử lâu.
Nhất đoàn đoàn trục đối thành cầu.
Phiêu bạc diệc như nhân mệnh bạc,
Không khiển quyển, thuyết phong lưu!

Thảo mộc dã tri sầu,
Thiều hoa cánh bạch đầu.
Thán kim sinh thuỳ thập thuỳ thu ?
Giá dữ đông phong xuân bất quản,
Bằng nhĩ khứ, nhẫn yêm lưu.

Dịch nghĩa

Phấn rơi trên bãi trăm hoa,
Hương tàn trong lầu chim én.
Những quả cầu bay đi hết đoàn này đến đoàn khác,
Phiêu bạt cũng như người bạc mệnh,
Vẫn còn quyến luyến nói chuyện phong lưu.

Cỏ cây cũng biết sầu,
Mùa xuân tươi đẹp đã bạc đầu rồi.
Than tiếc rằng kiếp này biết ai nhặt ai thu.
Có cưới luôn gió đông ra đi thì xuân cũng không quản,
Mi cứ đi đi, chẳng giữ lại làm gì.

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Phấn đổ bách hoa châu
Hương tàn yến tử lâu
Quả cầu bay từng đợt theo nhau
Phiêu bạt khác chi người mệnh bạc
Còn quyến luyến, kể phong lưu.

Cây cỏ cũng biết sầu
Xuân tươi đến bạc đầu
Thương kiếp này ai nhặt ai thâu
Cưới quách gió đông xuân cũng mặc
Thôi chẳng giữ, cứ đi mau!
Bài này do Đại Ngọc làm, trong hồi 70.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Đường đa lệnh - Liễu nhứ