17/09/2021 15:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trương tăng do tuý tăng đồ
題張僧繇醉僧圖

Tác giả: Hoài Tố thiền sư - 懷素禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2016 06:34

 

Nguyên tác

人人送酒不曾沽,
終日鬆間掛一壺。
草聖欲成狂便發,
真堪畫入醉僧圖。

Phiên âm

Nhân nhân tống tửu bất tằng cô,
Chung nhật tùng gian quải nhất hồ.
Thảo thánh dục thành cuồng tiện phát
Chân kham hoạ nhập tuý tăng đồ.

Dịch nghĩa

Người ta tặng rượu nên người khỏi phải mua,
Cả ngày trong rừng thông với bầu rượu khoác trên vai.
Chữ thảo của bậc thánh nên phóng túng kỳ lạ,
Khó tin rằng đang hiện diện trong bản viết mà tăng tôi say mê này.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người tặng rượu người không mua bán
Bầu khoác vai trong chốn rừng thông
Thánh nhân vung bút ngông cuồng
Chữ đang hiện diện ở trong bức này.
Trương tức Trương Húc, người viết chữ thảo lừng danh đời Đường, đã được người đời phong tặng là thảo thánh. Hoài Tố thiền sư cũng là nhà thư pháp đương thời với Trương Húc, chữ “tăng” trong bài là thiền sư tự xưng.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoài Tố thiền sư » Đề Trương tăng do tuý tăng đồ