29/05/2023 20:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở đây, ở đó cho dù khắp nơi
Here, there and everywhere

Tác giả: The Beatles

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/03/2023 20:39

 

Nguyên tác

To lead a better life
I need my love to be here

Here
Making each day of the year
Changing my life with a wave of her hand
Nobody can deny that there's something there

There
Running my hands through her hair
Both of us thinking how good it can be
Someone is speaking, but she doesn't know he's there

I want here everywhere
And if she beside me I know I need never care
But to love her is to need her

Everywhere
Knowing that love is to share
Each one believing that love never dies
Watching her eyes, and hoping I'm always there

I want her everywhere
And if she's beside me I know I need never care
But to love her is to need her

Everywhere
Knowing that love is to share
Each one believing that love never dies
Watching her eyes and hoping I'm always there

I will be there
And everywhere
Here, there and everywhere

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Để cho đời tốt đẹp hơn
Cần yêu thương mới sống còn nơi đây

Đây
Năm làm việc mỗi ngày
Em đưa tay vẫy đổi thay cuộc đời
Chẳng ai phủ nhận được thôi

Kia
Tay anh rối tóc rồi em ơi
Cả hai nghĩ cũng tốt thôi
Ai dèm pha, em vẫn coi như thường

Anh muốn đây khắp nẻo đường
Có em bên cạnh anh dường như không
Nhưng yêu em thiết tha lòng

Khắp nơi
Biết sẻ chia đồng yêu thương
Tin rằng sống mãi yêu thương
Mắt em, hy vọng anh thường ở luôn

Muốn em theo khắp nẻo đường
Có em bên cạnh anh dường như không
Nhưng yêu em thiết tha lòng

Khắp nơi
Biết sẻ chia đồng yêu thương
Tin rằng tình mãi toả hương
Mắt em, hy vọng anh vương bóng hoài

Đó
Hay bất cứ chốn nào
Ở đây, ở đó cho dù khắp nơi
Bài này sáng tác bởi Paul Mccartney & John Lennon.
11.3.23

In từ trang: https://www.thivien.net/ » The Beatles » Ở đây, ở đó cho dù khắp nơi