28/09/2022 08:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bích ngọc tiêu kỳ 04
碧玉簫其四

Tác giả: Quan Hán Khanh - 關漢卿

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 01:50

 

Nguyên tác

帘外風篩,
涼月滿閒階。
燭滅銀臺,
寶鼎篆煙里。
醉魂兒難掙挫,
精綵兒強打挨,
那里每來,
爾取閒論詩才。
ㄉ,
定當的人來賽。

Phiên âm

Liêm ngoại phong si,
Lương nguyệt mãn nhàn giai.
Chúc diệt ngân đài,
Bảo đỉnh triện yên lý.
Tuý hồn nhi nan tránh toả,
Tinh thái nhi cường đả ai,
Na lý mỗi lai,
Nhĩ thủ nhàn luận thi tài.
(?),
Định đương đích nhân lai tái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quan Hán Khanh » Bích ngọc tiêu kỳ 04