16/10/2021 20:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Сứ tháng chạp hàng năm là tôi ốm”
“Каждый год я болен в декабре”

Tác giả: Fyodor Sologub - Фёдор Сологуб

Nước: Nga
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 01/12/2010 08:47

 

Nguyên tác

Каждый год я болен в декабре
Не умею я без солнца жить.
Я устал бессонно ворожить
И склоняюсь к смерти в декабре
Зрелый колос, в демонской игре
Дерзко брошенный среди межи.
Тьма меня погубит в декабре.
В декабре я перестану жить.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Сứ tháng chạp hàng năm là tôi ốm
Tôi không sao sống nổi thiếu mặt trời.
Мất ngủ triền miên tôi mệt lắm rồi
Vào tháng chạp tôi như người sắp chết.
Như bông lúa chín rã rời tan tác
Bàn tay nào vứt bỏ giữa ruộng khô.
Vào tháng chạp bóng tối bóp chết tôi
Vào tháng chạp tôi không còn sức sống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Sologub » “Сứ tháng chạp hàng năm là tôi ốm”