06/10/2022 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Voi

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 17:13

 

Trước có đầu, sau có đuôi,
Lớn hơn mọi vật, gọi là voi.
Bốn chân thoắt thoắt khi đi gấp,
Hai mắt trừng trừng thuở đứng coi.
Bành thắng trên lưng ngôi thánh đế,
Chuông buông dưới cổ đạo hiền tôi.
Đến đâu thì lấy rơm đầy đóng[1],
Ban nãy, ờ quên! Lại có vòi.
[1] Cách quản voi ngày xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Voi