02/03/2021 18:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 02
02

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 06/11/2008 23:15

 

Nguyên tác

あらたふと
青葉若葉
の日の光

Bản dịch của Vĩnh Sính

Đáng kính nể làm sao!
Trên chòm lá xanh non
Ánh sáng mặt trời.
1689

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 02