31/03/2023 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (14)
The Eve of St Agnes (14)

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2010 03:19

 

Nguyên tác

“St. Agnes! Ah! it is St. Agnes’ Eve--
Yet men will murder upon holy days:
Thou must hold water in a witch’s sieve,
And be liege-lord of all the Elves and Fays,
To venture so: it fills me with amaze
To see thee, Porphyro!--St. Agnes’ Eve!
God’s help! my lady fair the conjuror plays
This very night: good angels her deceive!
But let me laugh awhile, I’ve mickle time to grieve.”

Bản dịch của Đào Xuân Quý

"Thánh Anhe! Vâng, hôm trước ngày lễ Thánh
Người vẫn sẽ giết người trong ngày ấy thiêng liêng
Anh phải có khả năng giữ nước trên sàng
Hoặc là vua của các Thần, Tiên nữ
Thì mới dám đi xông pha như thế
Nhìn thấy anh, tôi kinh ngạc, Poócphia!
Hôm trước ngày lễ Thánh! Trời ơi!
Cô nàng đẹp của tôi đóng vai phù thuỷ
Ngay đêm nay! Các Thánh Thần đều chịu!
Nhưng hãy cho tôi cười, rồi sẽ khóc nhiều hơn"
Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (14)