17/06/2021 11:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Đế
白帝

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 01:34

 

Nguyên tác

白帝城中雲出門,
白帝城下雨翻盆。
高江急峽雷霆斗,
古木蒼藤日月昏。
戎馬不如歸馬逸,
千家今有百家存。
哀哀寡婦誅求盡,
慟哭秋原何處村?

Phiên âm

Bạch Đế thành trung vân xuất môn,
Bạch Đế thành hạ vũ phiên bồn.
Cao giang cấp giáp lôi đình đẩu,
Cổ mộc thương đằng nhật nguyệt hôn.
Nhung mã bất như quy mã dật,
Thiên gia kim hữu bách gia tồn.
Ai ai quả phụ tru cầu tận,
Đỗng khốc thu nguyên hà xứ thôn?

Dịch nghĩa

Mây lờ lững trên cửa thành Bạch Đế,
Nước mưa đọng thành vũng dưới chân thành.
Bờ sông cao, kẽm chảy xiết như thi đua với sấm sét,
Cây xanh dây leo biếc che bớt ánh mặt trăng mặt trời.
Quân mã thời xưa nay đã ẩn dật cả rồi,
Ngàn nhà thời xưa nay chỉ còn trăm nhà.
Tiếng người goá phụ ai oán cầu được chết,
Khóc rống trên đồng trống không biết từ xóm nào.

Bản dịch của Phan Ngọc

Cửa thành Bạch Đế lớp mây đùn
Chân thành Bạch Đế trận mưa tuôn
Cây xanh, dây xám, trăng, trời tối
Thác dốc, đèo cao, sấm sét dồn
Phóng ngựa sao bằng về ngựa khoẻ
Nghìn nhà chỉ độ chục nhà còn
Vét vơ gái goá cơ đồ hết
Đâu đó đồng thu khóc nỉ non
(Năm 766)

Thành Bạch Đế nay ở phía đông huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên. Thành do Công Tôn Thuật xây khi xưng đế ở Thục khi Vương Mãng cướp ngôi nhà Tây Hán. Thời Tam Quốc, khi Lưu Bị đem quân đánh Đông Ngô thất bại, chạy về thành này và chết tại đây.
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bạch Đế