03/12/2022 23:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Bành Trạch
過彭澤

Tác giả: Bùi Mộ - 裴慕

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/10/2018 18:23

 

Nguyên tác

曉日開新霽,
微吟擁黑裘。
數杯彭澤酒,
一葉杜陵舟。
兩岸煙雲暮,
孤山草木秋。
客中無限思,
江水自東流。

Phiên âm

Hiểu nhật khai tân tễ,
Vi ngâm ủng hắc cừu.
Sổ bôi Bành Trạch tửu,
Nhất diệp Đỗ Lăng chu.
Lưỡng ngạn yên vân mộ,
Cô sơn thảo mộc thu.
Khách trung vô hạn tứ,
Giang thuỷ tự đông lưu.

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Bóng mai trăm vẻ mới,
Thơ túi chiếc cừu đen.
Say tỉnh Đào chuông rượu,
Đong đưa Đỗ lá thuyền.
Bờ liền mây khói vãn,
Núi trọi cỏ cây chen.
Đất khách đòi cơn nhớ,
Triều đông nước đã quen.
Đào Tiềm từng làm huyện lệnh ở Bành Trạch.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 114, 2-1927

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Mộ » Quá Bành Trạch