20/01/2022 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước không chân sao rằng nước đứng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 17:40

 

Nước không chân sao rằng nước đứng,
Cá không giò sao gọi cá leo.
Anh mà đáp trúng, em thả chèo đợi anh.
- Ghe không tay, sao kêu ghe vạch,
Bánh không cẳng, sao gọi bánh bò.
Anh đã đáp trúng nói ngay giờ em nghe.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước không chân sao rằng nước đứng