25/01/2022 15:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa sở

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2013 21:29

 

hoa sở đôi chiều trắng lối quê
Dăng dăng sương sớm bước em về
Tôi đi không biết chiều hay sớm
Chỉ biết chờ em đến sắt se
Trí Phú, một ngày xa
Nguồn: Bóng núi (thơ), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Hoa sở