18/04/2024 14:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du thành nam thập lục thủ - Thu thụ
遊城南十六首-楸樹

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 18/06/2021 18:38

 

Nguyên tác

青幢紫蓋立童童,
細雨浮烟作彩籠。
不得畫師來貌取,
定知難見一生中。

Phiên âm

Thanh tràng tử cái lập đồng đồng,
Tế vũ phù yên tác thái lung.
Bất đắc hoạ sư lai mạo thủ,
Định tri nan kiến nhất sinh trung.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Màn xanh lọng tía trẻ theo hầu
Mưa nhỏ khói lên như lợp màu
Không có hoạ sư đến vẽ mặt
Biết rằng khó gặp trong đời này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Du thành nam thập lục thủ - Thu thụ