27/09/2021 21:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Già, đau, chết

Tác giả: Lò Ngân Sủn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 07/02/2015 18:37

 

Già là một cái gì thật đáng sợ
Sao lại làm cho nhau chóng già?
Đau là một cái gì thật ghê gớm
Sao lại làm cho nhau đớn đau?
Chết là một cái gì thật khủng khiếp
Sao lại làm cho nhau phải chết?
Trời ơi, ai mà đoán được
Con người sẽ còn làm khổ nhau đến bao giờ
Nguồn: Bữa tình yêu, Lò Ngân Sủn, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lò Ngân Sủn » Già, đau, chết