02/12/2022 19:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Dương trường cú kỳ 2
洛陽長句其二

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 07:27

 

Nguyên tác

天漢東穿白玉京,
日華浮動翠光生。
橋邊遊女佩環委,
波底上陽金碧明。
月鎖名園孤鶴唳,
川酣秋夢鑿龍聲。
連昌繡嶺行宮在,
玉輦何時父老迎。

Phiên âm

Thiên Hán đông xuyên bạch ngọc kinh,
Nhật hoa phù động thuý quang sinh.
Kiều biên du nữ bội hoàn uỷ,
Ba để Thượng Dương[1] kim bích minh.
Nguyệt toả danh viên cô hạc lệ,
Xuyên hàm thu mộng tạc long thanh.
Liên xương tú lĩnh hành cung tại,
Ngọc liễn hà thời phụ lão nghinh.

Dịch nghĩa

Dải Ngân Hà xuyên qua phía đông làm kinh động sao Bạch Ngọc
Hoa nắng bập bềnh phát sinh ánh sáng xanh
Thiếu nữ đeo vòng ngọc dịu dàng đến bên cầu
Sóng (mắt) đánh đến cung Thượng Dương làm sáng rở huy hoàng
Trăng khoá vườn thượng uyển khiến con hạc cô đơn kêu lên
Sông say cơn mộng mùa thu réo lên như tiếng ngân của rồng
Ở nơi hành cung núi đồi như gấm thêu thời hưng thịnh
Xe ngọc (hoàn hương) khi nào mới có được để các phụ lão nghênh đón?

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngân  hà đông hướng động sao Bạch
Hoa nắng bập bềnh ánh sáng choang.
Thiếu nữ viếng cầu đeo ngọc bích
Thượng Dương sóng mắt nét huy hoàng
Vườn xưa trăng chiếu thân cô nhạn
Thu mộng sông reo tựa tiếng rồng.
Đồi núi hành cung thời thịnh đạt
Hồi hương xe ngọc kẻ già trông.
[1] Cung Thượng Dương tại Lạc Dương do Đường Cao Tông (chồng của Vũ Tắc Thiên) cho xây, sau là nơi giam giữ các cung nhân bị Đường Huyền Tông thất sủng. Sau khi Dương Quý Phi vào cung, tất cả các cung nhân bị ghen ghét đều bị Dương Quý Phi tâu lên với với Đường Huyền Tông (Minh Hoàng) nhốt vào đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Lạc Dương trường cú kỳ 2