12/08/2020 17:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Phần Thành Vương chủ bạ
送汾城王主簿

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2009 04:20

 

Nguyên tác

少年初帶印,
汾上又經過。
芳草歸時遍,
情人故郡多。
禁鐘春雨細,
宮樹野煙和。
相望東橋別,
微風起夕波。

Phiên âm

Thiếu niên sơ đới ấn,
Phần thượng hựu kinh qua (quá).
Phương thảo quy thì biến,
Tình nhân cố quận đa.
Cấm chung xuân vũ tế,
Cung thụ dã yên hoà.
Tương vọng đông kiều biệt,
Vi phong khởi tịch ba.

Dịch nghĩa

Lúc còn trẻ đã mang ấn làm quan nơi đây,
Nay lại qua sông Phần để về kinh đô.
Lúc trở về mọi hoa đều ngát hương,
Tình người ở quân cũ rất nhiều.
Chuông trong cấm thành điểm, mưa xuân nhỏ,
Cây trong cung hoà hợp với khói đồng ruộng.
Cùng hướng về cầu phía đông từ biệt,
Gió chiều thổi nhẹ làm mặt sông nổi sóng.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Làm quan thời tuổi trẻ
Từng ghé xứ Phần chơi
Nay tới um đầy cỏ
Xưa quen vẫn lắm người
Mưa xuân mờ khánh vọng
Khói nội quyện cây tươi
Ly biệt cầu đông ngóng
Sóng chiều gió nhẹ khơi
Phần là tên quận, cũng là tên sông, nay là huyện cùng tên trong tỉnh Thiểm Tây.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Tống Phần Thành Vương chủ bạ