27/11/2022 16:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ hình bộ thượng thư Mỗ doanh trạch
賀刑部尚書某營宅

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2020 14:21

 

Nguyên tác

保釐兩度蒞昇龍,
甲第規恢舊鼎鍾。
爽塏址原因素履,
光明地本對重豊。
玉欄接武嬈桃李,
瑤樹怡顏滿菊松。
但就帲幪瞻夏屋,
此中盛德在包容。

Phiên âm

Bảo ly lưỡng độ lỵ Thăng Long,
Giáp đệ quy khôi cựu đỉnh chung.
Sảng khải chỉ nguyên nhân tố lý,
Quang minh địa bản đối trùng phong.
Ngọc lan tiếp vũ nhiêu đào lý,
Dao thụ di nhan mãn cúc tùng.
Đãn tựu bình mông chiêm hạ ốc,
Thử trung thịnh đức tại bao dung.

Bản dịch của Đỗ Thị Hảo

Hai phen giúp nước đến Thăng Long,
Nhà cửa khang trang nếp đỉnh chung.
Nền cũ tôn cao thêm tráng lệ,
Đất xưa sáng sủa thế khinh phong.
Người người tấp nập sân đào lý,
Vẻ ngọc tươi vui lối cúc tùng.
Mới ngắm bề ngoài dinh thự ấy,
Dường như thịnh đức đã bao trùm.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Hạ hình bộ thượng thư Mỗ doanh trạch