03/07/2022 18:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ước gì có được mảnh đất nho nhỏ
바라건대는 우리에게 우리의 보섭 대일 땅이 있었더면

Tác giả: Kim So-wol - 김소월

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2011 17:43

 

Nguyên tác

나는 꿈 꾸었노라, 동무들과 내가 가지런히
벌가의 하루 일을 다 마치고
석양에 마을로 돌아오는 꿈을,
즐거이, 꿈 가운데.

그러나 집 잃은 내 몸이여,
바라건대는 우리에게 우리의 보섭 대일 땅이 있었더면!
이처럼 떠돌으랴, 아츰에 저물손에
새라새로운 탄식을 얻으면서.

동이랴, 남북이랴,
내 몸은 떠가나니, 볼지어다.
희망의 반짝임은, 별빛이 아득임은,
물결뿐 떠올라라, 가슴에 팔 다리에.

그러나 어쩌면 황송한 이 심정을! 날로 나날이 내 앞에는
자츳 가늘은 길이 이어가라, 나는 나아가리라.
한 걸음, 또 한 걸음 보이는 산비탈엔
온 새벽 동무들, 저 저 혼자…… 산경을 김매이는.

Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Tôi cũng như bao nhiêu bè bạn
Mơ giấc mơ đơn giản nhẹ nhàng
Một ngày công việc vừa xong
Chiều chiều vui vẻ về trong làng mình

Nhưng một kẻ mất nhà mất cửa
Chỉ mong sao có mảnh đất thừa
Mảnh đất dù nhỏ bao nhiêu
Cầu mong nuối tiếc, trưa chiều cầu mong

Về hướng Đông, hay vùng Nam Bắc
Tôi vẫn đi chăng chút phân vân
Ánh sao, hy vọng tràn dâng
Ngập tràn lồng ngực tay chân sóng cồn

Nhưng vẫn một nỗi niềm hoảng loạn
Ngày mỗi ngày đeo đẳng lòng tôi
Tôi đi bước bước núi đồi
Con đường chật, bạn đâu rồi... mình tôi
Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim So-wol » Ước gì có được mảnh đất nho nhỏ