15/08/2020 12:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim buồn tình chim bay về núi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:33

 

Chim buồn tình chim bay về núi,
Cá buồn tình cá lủi xuống sông.
Anh buồn tình anh dạo chốn non bồng,
Dạo miền sơn cước, xuống chốn ruộng đồng mới gặp em.
Khảo dị:
Chim buồn chim bay vào núi,
Cá buồn cá chúi xuống sông.
Anh buồn uống chén rượu nồng,
Em buồn em ăn một miếng trầu không giải buồn.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chim buồn tình chim bay về núi