13/06/2024 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong Hoả đài
烽火臺

Tác giả: Dương Bị - 楊備

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 17:46

 

Nguyên tác

一带東流當復闕,
築臺相望水雲間。
麗華應不如褒姒,
幾許狼煙得破顔。

Phiên âm

Nhất đới đông lưu đương phục khuyết,
Trúc đài tương vọng thuỷ vân gian.
Lệ hoa ưng bất như Bao Tự,
Kỷ hử lang yên[1] đắc phá nhan.

Dịch nghĩa

Một dải chạy về đông đương liền lại đứt
Xây đài cùng vọng ngắm nước mây
Đẹp đẽ diễm lệ nhưng không muốn như Bao Tự
Bao nhiêu lần khói bốc (từ phong hoả đài) sẽ phá dung nhan

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Một dải về đông liền rồi đứt
Xây đài canh giặc, ngắm trời xa
Đừng như Bao Tự tuy diễm lệ
Vài lần khói đốt, phá dung hoa
[1] Khói lửa đốt lên từ phong hoả đài xây trên Vạn Lý Trường Thành báo có giặc Hung Nô đến, thường có phân chó sói khô bỏ vào để khói bốc cao và đậm màu hơn; ban ngày đốt khói, ban đêm đốt lửa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bị » Phong Hoả đài