07/07/2022 07:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Long dạ phát hoài đồng du nhị tam tử kiêm ký Thận Minh chủ nhân, Duy Thiện đệ
金龍夜發懷同遊二三子兼寄慎明主人惟善弟

Tác giả: Tuy Lý Vương - 綏理王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2019 11:22

 

Nguyên tác

薄莫移輕舸,
金風遞早涼。
白蘋江渚月,
紅樹野橋霜。
佳賞如今日,
同遊各異鄉。
懷君不能寐,
獨夜起徬徨。

Phiên âm

Bạc mộ[1] di khinh khả,
Kim phong đệ tảo lương.
Bạch tần giang chử nguyệt,
Hồng thụ dã kiều sương.
Giai thưởng như kim nhật,
Đồng du các dị hương.
Hoài quân bất năng mị,
Độc dạ khởi bàng hoàng.

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Gần tối thuyền rời bến
Thoảng đưa ngọn gió vàng
Bạch tần in trăng nước
Cây đỏ đẫm cầu sương
Cảnh đẹp hôm nay ngắm
Anh em người một phương
Nhớ nhau chẳng yên giấc
Đêm dậy những bàng hoàng
Kim Long là tên một làng ở phía tây thành phố Huế, tả ngạn sông Hương. Thận Minh tức Tùng Thiện vương, Duy Thiện tức Tương An quận vương.

Nguồn: Nguyễn Khuê, Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông, NXB Văn nghệ, 2005
[1] Đây dùng như chữ 暮.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuy Lý Vương » Kim Long dạ phát hoài đồng du nhị tam tử kiêm ký Thận Minh chủ nhân, Duy Thiện đệ