20/01/2022 06:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ lộ
夜鷺

Tác giả: Trương Ngọc Nương - 張玉孃

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2021 22:21

 

Nguyên tác

白鷺宿秋陂,
夜寒如墮雪。
久立不飛去,
月明霜氣冽。

Phiên âm

Bạch lộ túc thu bi,
Dạ hàn như đoạ tuyết.
Cửu lập bất phi khứ,
Nguyệt minh sương khí liệt.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cò trắng đậu ao thu,
Đêm lạnh như tuyết quét.
Đứng mãi chẳng bay đi,
Trăng sáng hơi sương rét.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Ngọc Nương » Dạ lộ