19/10/2021 03:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Tản Viên sơn
詠傘園山

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:36

 

Nguyên tác

名山山上古今傳,
四望團團若傘園。
雲邁重霄星可摘,
地遙萬仞水無權。
煙霞長鎖無塵境,
泉石閒棲不老仙。
唐懿膽寒高束手,
巍然南極鎮南天。

Phiên âm

Danh sơn sơn thượng cổ kim truyền,
Tứ vọng đoàn đoàn nhược tản viên.
Vân mại trùng tiêu tinh khả trích,
Địa dao vạn nhận thủy vô truyền.
Yên hà truyền tỏa vô trần cảnh,
Tuyền thạch nhàn thê bất lão tiên.
Đường Ý đảm hàn, Cao thúc thủ.
Nguy nhiên nam cực trấn Nam thiên!

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Núi đây nổi tiếng tự ngàn năm,
Bốn mặt tròn xoe ngất một vòm.
Đỉnh sát từng trời sao dễ với,
Đất cao muôn bậc, nước khôn chờm.
Đá khe vui thú tiên không tuổi,
Mây ráng thường ngăn cảnh khác phàm.
Cao chịu bó tay, Đường Ý khiếp,
Phương nam chất ngất trấn trời nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Vịnh Tản Viên sơn