23/01/2022 22:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa và gần

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2013 21:50

 

Xa nhau, đầu gối lên Tơ
Hết mơ trang đẹp lại mơ trang buồn
Gần nhau, một ánh trăng suông
Trang không, cõi vắng rộng hơn mấy lần
1992
Nguồn: Bóng núi (thơ), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Xa và gần