05/08/2020 17:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sầu riêng châu chấu

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2006 05:42

 

Sầu riêng châu chấu năm xưa
Em về với ruộng cày bừa đã xong
Em về r¡c cỏ vào trong
Vui về với hội trổ đồng đồng xanh
Sầu riêng gác bỏ sau ghềnh
Năm xưa châu chấu mang tên chuồn chuồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Sầu riêng châu chấu