22/10/2021 11:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lẳng lơ cho rách yếm ra

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 15:07

 

Lẳng lơ cho rách yếm ra,
Về nhà hỏi mẹ, yếm thông hoa không bền.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lẳng lơ cho rách yếm ra