16/06/2021 18:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Phan Đình Nguyên
哭潘廷元

Tác giả: Đào Tấn - 陶晉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2014 15:39

 

Nguyên tác

破竹真能復舊京,
十年功績痛垂成。
但悲金幣堅和議,
忍使香盆聚哭聲。
手挽山河心未死,
身騏箕尾氣猶生。
經過當日班師地,
千古令人涕淚橫。

Phiên âm

Phá trúc chân năng phúc cựu kinh,
Thập niên công tích thống thuỳ thành.
Đãn bi kim tệ kiên hoà nghị,
Nhẫn sử hương bồn tụ khốc thanh.
Thủ vãn sơn hà tâm vị tử,
Thân kỳ Cơ, Vĩ khí do sinh.
Kinh qua đương nhật ban sư địa,
Thiên cổ linh nhân thế lệ hoành.

Dịch nghĩa

Thế mạnh chẻ tre, thật có thể khôi phục kinh thành cũ
Công tích mười năm, đau xót thay nghiệp sắp thành
Buồn vì nỗi tiền bạc mà triều đình khăng khăng nghị hoà
Nỡ khiến quanh bình hương phải tụ tiếng khóc
Một tay cứu vớt non sông, tấm lòng son chửa mất
Thân dù cưỡi sao Vĩ sao Cơ, mà khí phách vẫn còn nguyên
Qua nơi thắng trận năm nào
Dù đến nghìn sau vẫn khiến người ta phải sụt sùi rỏ lệ

Bản dịch của Yến Lan

Thế chẻ tre chờ dựng nước non.
Mười năm công tích nghĩ đau buồn
Thảm thay vàng lụa lo hoà nghị
Nỡ khiến lò hương tụ khóc thương
Cứu nước tay buông lòng chẳng chết
Cỡi sao thân khuất chí còn hun
Qua nơi thắng trận ban sư trước
Mười vạn đời sau lệ vẫn tuôn.
Phan Đình Nguyên tức Phan Đình Phùng.

Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tấn » Khốc Phan Đình Nguyên