29/01/2022 19:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất tây môn khẩu chiếm
出西北門口占

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2011 21:49

 

Nguyên tác

明朝拜便殿,
薄晚出都門。
臣心方警戄,
聖意在矜存。
姓名通大國,
馹驛走輶軒。
萬里此為別,
旬曰過家園。

Phiên âm

Minh triêu bái tiện điện[1],
Bạc vãn xuất đô môn.
Thần tâm phương cảnh cụ,
Thánh ý tại căng tồn.
Tính danh thông đại quốc,
Nhật dịch tẩu do hiên.
Vạn lý thử vi biệt,
Tuần nhật quá gia viên.

Dịch nghĩa

Sáng sớm bái biệt đức vua ở điện ngoài
Chiều tối ra khỏi cửa kinh đô
Lòng kẻ bầy tôi này mới thấy lo sợ
Ý của đức vua vẫn còn rành rọt đây
Họ tên đã được thông báo sang nước lớn
Xe sứ đã chuyển bánh ở trạm
Bước đường muôn dặm từ biệt nơi đây
Mươi hôm nữa sẽ qua quê nhà ta

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Tinh mơ bái ở điện Văn Minh
Chập tối đoàn ra khỏi cửa thành
Lúc ấy bầy tôi lòng chợt sợ
Sáng nay hoàng thượng ý chân tình
Họ tên đã được thông bang quốc
Xe cộ vừa xong chuyến sứ trình
Muôn dặm đường xa xin tạm biệt
Mươi hôm lại được ghé quê mình
Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 3), NXB Hà Nội, 2010
[1] Điện đây là điện Văn Minh, nơi vua Tự Đức tiếp đoàn sứ bộ, trong đó có Nguyễn Văn Siêu, sang sứ Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Xuất tây môn khẩu chiếm