20/04/2024 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyên nhật quan Quách tướng quân tảo triều
元日觀郭將軍早朝

Tác giả: Linh Triệt thiền sư - 靈澈禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2014 06:35

 

Nguyên tác

欲曙九衢人更多,
千條香燭照星河。
今朝始見金吾貴,
車馬縱橫避玉珂。

Phiên âm

Dục thự cửu cù nhân cánh đa,
Thiên điều hương chúc chiếu tinh hà.
Kim triêu thuỷ kiến kim ngô[1] quý,
Xa mã tung hoành tỵ ngọc kha.

Dịch nghĩa

Trời gần sáng, đường vào triều càng đông người,
Hàng ngàn đuốc thơm thắp sáng rực như sông Ngân trên trời.
Sáng nay mới thấy chức kim ngô cao quý là thế,
Giữa đám ngựa xe ngang dọc, ngựa ông không đeo ngọc kha.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường vào triều người đông gần sáng
Đuốc thơm nhiều như ánh Ngân Hà
Kim ngô cứ tưởng cao xa
Giữa đoàn xe ngựa, ngọc kha đâu rồi
[1] Chức quan nhỏ coi phòng thủ kinh thành. Tác giả châm biếm nhẹ nhàng, ngày thường họ tướng quân họ Quách cho ngựa đeo ngọc kha, hôm nay vào triều đâu dám làm bậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Linh Triệt thiền sư » Nguyên nhật quan Quách tướng quân tảo triều