19/01/2021 22:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió nam non thổi lòn hang chuột

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 17:52

 

Gió nam non thổi lòn hang chuột,
Nghe em có chồng anh đứt ruột, đứt gan.
Gió vàng hiu hắt đêm thanh,
Đường xa dặm vắng, xin anh đừng về.
Mảnh trăng đã trót lời thề,
Làm chi để gánh nặng nề riêng ai.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió nam non thổi lòn hang chuột