15/11/2019 02:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gàu lành ai nỡ trét chai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2015 17:43

 

Gàu lành ai nỡ trét chai,
Gái hư chồng để, khoe tài nỗi chi?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gàu lành ai nỡ trét chai