15/04/2021 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu cảm kỳ 2

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2007 21:51

 

Phiên âm

Lạc lạc can qua hận mãn tiền,
Nhân dân bồn thoáng dục cầu tiền.
Điên liên huề bạo ta vô địa,
Ái hộ căn liên hạnh hữu thiên.
Chỉ định vị văn quy mã nhật,
Khai minh cấp tưởng thuộc trư niên.
Nhất chu khí vận chung nhi thuỷ,
Bác, phục đô tòng thái cực tiên.

Bản dịch của Ngô Lập Chi

Ngán nỗi can qua mãi thế ư
Nhân dân mong được chốn an cư
Kéo nhau lũ lượt tìm nơi ẩn
Cứu kẻ phiêu lưu có chỗ nhờ
Bình định còn chờ ngày nghỉ ngựa
Thái bình những đợi buổi năm trư
Tuần hoàn một lẽ cùng chung thuỷ
Bác phục nguyên từ thái cực xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Hữu cảm kỳ 2