28/10/2020 10:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cướp đêm

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2014 20:30

 

Đêm cướp, làng sương tối mịt mùng
Tiếng tù và lạc giữa đồng không
Tan sương nhiều dấn chân người lạ:
Đường rấp cành tre, ngõ cắm chông[1]
1943

Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013
[1] Mưu kẻ cướp chặn dân làng đến cứu khổ chủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Cướp đêm