03/10/2022 04:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang vũ sơ tình
江雨初睛

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 01/01/2015 21:54

 

Nguyên tác

淡掃長天色,
猶聞溜水聲。
浮西千樹出,
值北眾風生。

Phiên âm

Đạm tảo trường thiên sắc,
Do văn lưu thuỷ thanh.
Phù tây thiên thụ xuất,
Trực bắc chúng phong sinh.

Dịch nghĩa

Trời đất đã lợt dần như quét
Những tiếng nước chảy còn nghe ồ ồ bên tai
Ở bên trời tây rừng đâu mọc ra,
Ngoài phía bắc, núi đâu ùn lên?

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Trời đất màu lợt cả
Nước chảy tiếng nghe còn.
Nghìn cội rừng tây mọc
Trăm hòn núi bắc ùn!
Trong bốn câu thơ này, với một ngọn bút thần, tác giả đã vẽ ra một cảnh của một khúc sông lạ sau lúc tạnh mưa. Vì mưa tạnh trên sông nên nước chảy còn nghe tiếng và là một khúc sông lạ nên không biết xưa nay gần sông vẫn có núi, có rừng lại tưởng rằng núi rừng mới mọc ra sau lúc mưa tan. Các chữ “xuất” và “sinh” đã đem đến cho rừng núi một vẻ linh động riêng.

Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Giang vũ sơ tình