28/10/2021 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã giàu thì lại giàu thêm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 22:55

 

Đã giàu thì lại giàu thêm,
Đã khó thì khó cả đêm lẫn ngày.
Khảo dị:
Người giàu thời lại giàu thêm,
Người khó thời khó cả đêm lẫn ngày.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đã giàu thì lại giàu thêm