18/10/2021 20:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viện trung vãn tình hoài tây quách mao xá
院中晚晴懷西郭茅舍

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2014 10:46

 

Nguyên tác

幕府秋風日夜清,
澹雲疏雨過高城。
葉心朱實看時落,
階面青苔先自生。
復有樓臺銜暮景,
不勞鐘鼓報新晴。
浣花溪裏花饒笑,
肯信吾兼吏隱名。

Phiên âm

Mạc phủ thu phong nhật dạ thanh,
Đạm vân sơ vũ quá cao thành.
Diệp tâm chu thực khan thì lạc,
Giai diện thanh đài tiên tự sinh.
Phục hữu lâu đài hàm mộ cảnh,
Bất lao chung cổ báo tân tình.
Hoãn Hoa khê lý hoa nhiêu tiếu,
Khẳng tín ngô kiêm lại ẩn danh.

Dịch nghĩa

Gió thu nơi toà huyện, cả ngày lẫn đêm đều mát,
Mây nhẹ mưa bụi bay qua thành.
Trái đỏ trong lòng lá thấy lúc rụng,
Rêu xanh mặt thềm tự mọc lên.
Lại có lâu đài vươn lên trong cảnh đẹp,
Chuông trống không ngưng báo ngày mới.
Bên suối Hoãn Hoa hoa cười rộ,
Hẳn tin ta vừa ở ẩn kiêm làm quan!

Bản dịch của Nhượng Tống

Dinh tướng ngày đêm gió mát thay
Qua thành mây loãng rắc mưa bay
Lá buông quả chín từng khi rụng
Thềm rải rêu xanh mấy lớp dày
Chuông trống nghe ra trời sắp tạnh
Lâu đài in nổi bóng về tây
Tha hồ bên suối hoa cười khách:
"Vừa ẩn, vừa quan, gớm mặt thày"
(Năm 764)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Viện trung vãn tình hoài tây quách mao xá