24/05/2024 18:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ ngự chế “Anh tài tử”
奉和御製英才子

Tác giả: Ngô Hoán - 吳煥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2020 20:40

 

Nguyên tác

雨露偏乘寵渥新,
誓將忠孝報明君。
天低華蓋依紅日,
地近蓬山捧瑞雲。
黼黻大猷推鉅筆,
鋪張平治展雄文。
于今欲奏登封草,
遙指南山勒聖勳。

Phiên âm

Vũ lộ thiên thừa sủng ốc tân,
Thệ tương trung hiếu báo minh quân.
Thiên đê hoa cái y hồng nhật,
Địa cận Bồng sơn bổng thuỵ vân.
Phủ phất đại du thôi cự bút,
Phô trương bình trị triển hùng văn.
Vu kim dục tấu đăng phong thảo,
Dao chỉ Nam sơn lặc Thánh huân.

Dịch nghĩa

Riêng mình thừa hưởng ơn mưa móc mới
Thề đem tấm lòng trung hiếu báo đáp đấng minh quân
[Cõi] trời thấp như lọng hoa giống như vầng mặt trời đỏ
[Thấy] đất gần với non bồng có mây lành phủ vây
Thôi thúc cây cự bút làm rạng rỡ mưu mô lớn
Mở mang hùng văn để phô trương nền đức trị
Đến nay muốn tâu lên tờ xin phong chức
Xa xa chỉ non Nam khắc ghi công lao Thánh thượng

Bản dịch của Lâm Giang

Thừa hưởng lộc vua phúc mới ban
Lòng trung báo đáp đấng minh quân
Vầng hồng lọng há coi trời thấp
Mây phủ non Bồng thấy đất gần
Rạng rỡ mưu mô, cây cự bút
Phô nền đức thịnh, áng hùng văn
Đến nay muốn tấu tờ phong chức
Xa chỉ non Nam khắc Thánh huân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Hoán » Phụng hoạ ngự chế “Anh tài tử”