18/10/2021 10:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Di Đà tự
過彌陀寺

Tác giả: Đặng Huy Trứ - 鄧輝著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 21:34

 

Nguyên tác

古寺蕭疏荊棘中,
相傳此是梵王宮。
金身寶相全如墨,
畫棟雕樑半已蟲。
老樹當空擎北斗,
彩幡依舊舞東風。
晨鍾暮鼓無人管,
盡日顛狂一醉翁。

Phiên âm

Cổ tự tiêu sơ kinh cức trung,
Tương truyền thử thị Phạn vương cung.
Kim thân bảo tướng toàn như mặc,
Hoạ đống điêu lương bán dĩ trùng.
Lão thụ đương không kình Bắc Đẩu,
Thái phiên y cựu vũ đông phong.
Thần chung mộ cổ vô nhân quản,
Tận nhật điên cuồng nhất tuý ông.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Chùa cổ tiêu điều giữa cỏ gai,
Tương truyền cung điện Phạn vương đây.
Mình vàng tượng Phật như than cả,
Cột vẽ xà voi đã mọt đầy.
Cây cổ giữa trời sao Đẩu chống,
Phướn màu tung ngọn gió đông bay.
Mõ chiều chuông sớm không người quản,
Chuếnh choáng nguyên ngày một lão say.
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Trứ » Quá Di Đà tự