02/02/2023 09:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc cố nhân tiêu tức
得故人消息

Tác giả: Lý Trung - 李中

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2014 06:45

 

Nguyên tác

多難分離久,
相思每淚垂。
夢歸殘月曉,
信到落花時。
未必乖良會,
何當有後期。
那堪樓上望,
煙水接天涯。

Phiên âm

Đa nạn phân ly cửu,
Tương tư mỗi lệ thuỳ.
Mộng quy tàn nguyệt hiểu,
Tín đáo lạc hoa thì.
Vị tất quai lương hội,
Hà đương hữu hậu kỳ.
Na kham lâu thượng vọng,
Yên thuỷ tiếp thiên nhai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xa nhau lâu vì nhiều hoạn nạn
Lệ thường rơi mỗi lúc nhớ nhau
Khi trăng tàn mộng về buổi sớm
Lúc được tin là lúc hoa bay
Đã chia xa chắc gì gặp lại
Vậy thì xin hẹn một ngày sau
Không dám lên lầu cao trông ngóng
Chân mây cùng khói sóng một màu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Trung » Đắc cố nhân tiêu tức