29/09/2020 19:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gập ghềnh đường hẹp cheo leo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2015 10:32

 

Gập ghềnh đường hẹp cheo leo,
Đừng chộ hồ sen cạn em coi bèo làm hơn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gập ghềnh đường hẹp cheo leo