23/05/2024 20:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoàn Tính bình nhân lai uỷ vấn, tẩu bút đáp tặng
段併伻人來慰問,走筆答贈

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2014 11:13

 

Nguyên tác

一封新茗數行書,
迢遞因人寄謫居。
報道先生猶健在,
南窗雲月笑談餘。

Phiên âm

Nhất phong tân mính sổ hàng thư,
Điều đệ nhân nhân ký trích cư.
Báo đạo tiên sinh do kiện tại,
Nam song vân nguyệt tiếu đàm dư.

Dịch nghĩa

Một bao chè mới, mấy dòng chữ,
Nơi xa xôi nhân có người cho kẻ bị đầy ải.
Báo cho biết là thầy còn đang khoẻ,
Thừa sức cười nói gió mây bên của sổ phía nam.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Một bọc chè xanh, chữ mấy dòng
Xa xôi tiện gửi kẻ long đong
Báo thày tin sức còn đang khoẻ
Cười nói mây trăng vẫn thoả lòng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đoàn Tính bình nhân lai uỷ vấn, tẩu bút đáp tặng