09/03/2021 07:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bá Kiến thời hiện đại

Tác giả: Nguyễn Trọng Tạo

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 19/01/2007 16:14

 

Tặng Chí Phèo, Thị Nở


khát uống đói ăn mỏi nằm mệt nghỉ
nay ta đủ đầy mời ngay anh Chí

bia ngoại rượu tây anh uống tối ngày
quanh năm suốt tháng vịt tần gà quay

ăn đẫy uống say sẵn bày nơi chốn
nhà ta bốn lầu mời anh lầu bốn

chỉ thương Thị Nở trôi dạt trời tây
bán mình nuôi miệng xanh xao mặt mày

rồi sẽ có ngày Thị quay trở lại
cho anh bốn lầu tha hồ thoải mái!
1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Tạo » Bá Kiến thời hiện đại