01/10/2023 06:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị yến Trường Ninh công chúa đông trang ứng chế
侍宴長寧公主東庄應制

Tác giả: Lý Kiệu - 李嶠

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 10:43

 

Nguyên tác

別業臨青甸,
鳴鑾降紫霄。
長筵鴛鷺集,
仙管鳳凰調。
樹接南山近,
煙含北渚遙。
承恩咸已醉,
戀賞未還鑣。

Phiên âm

Biệt nghiệp lâm thanh điện,
Minh loan giáng tử tiêu.
Trường diên uyên lộ tập,
Tiên quản “Phụng hoàng” điều (điệu).
Thụ tiếp Nam sơn cận,
Yên hàm bắc chử dao.
Thừa ân hàm dĩ tuý,
Luyến thưởng vị hoàn tiêu.

Dịch nghĩa

Trang trại riêng ở trong vùng xanh tốt xa hoàng thành
Tiếng chuông xe ngựa như từ từng mây tím vọng xuống
Tiệc tùng kéo dài có các quan tham dự
Sáo tiên thổi theo điệu “Phụng hoàng”
Cây cối nối tiếp tới núi Nam ở gần
Sương khói phủ mờ bến bắc xa xa
Nhờ ơn trên được một dịp say sưa
Quyến luyến thưởng thức chưa muốn quay đầu ngựa về

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Điện xanh kề gác ngọc
Mây tía hiện xe vàng
Tiệc xếp hàng uyên lộ
Sáo đưa khúc Phụng hoàng
Núi Nam cây rậm rạp
Bến Bắc khói mơ màng
Cuộc rượu say ơn thánh
Dừng xe ngắm cảnh quang.
Trường Ninh công chúa là con gái của Đường Trung Tông, mẹ là Vi hoàng hậu. Vi hoàng hậu mưu giết Trung Tông để nắm quyền và bị Đường Huyền Tông đem quân trừ bỏ. Trường Ninh lấy Dương Thận Giao, được xây dựng dinh cơ đẹp, lầu ba tầng ở Lạc Dương.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kiệu » Thị yến Trường Ninh công chúa đông trang ứng chế