26/09/2022 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường tương tư
長相思

Tác giả: Vương Thế Trinh - 王世貞

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 21:52

 

Nguyên tác

長相思,
望難期,
美人如花隔深閨。
輕霜剪澁凝臙脂,
靑黄碧緑諸色絲,
織成鴛鴦心自悲。
兩心為一心,
明月照秋水。
一心成兩心,
各懸三千里。
昔為比翼鳥,
翼折不能飛。
今為雙星界河漢,
年年夜夜盼光輝。

Phiên âm

Trường tương tư,
Vọng nan kỳ,
Mỹ nhân như hoa cách thâm khuê.
Khinh sương tiễn sáp ngưng yên chi,
Thanh hoàng bích lục chư sắc ti,
Chức thành uyên ương tâm tự bi.
Lưỡng tâm vi nhất tâm,
Minh nguyệt chiếu thu thuỷ.
Nhất tâm thành lưỡng tâm,
Các huyền tam thiên lý.
Tích vi tỉ dực điểu[1],
Dực chiết bất năng phi.
Kim vi song tinh giới Hà Hán,
Niên niên dạ dạ phán quang huy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhớ ai hoài,
Khó gặp nhau,
Người đẹp như hoa trong phòng sâu.
Sương lạnh dao cắt dừng trang điểm,
Xanh vàng biếc lục tơ đủ màu,
Dệt thành uyên ương rồi buồn đau.
Hai lòng biến làm một,
Thành trăng chiếu sông thu.
Một tim là hai tim,
Ba ngàn dặm xa mù.
Xưa làm chim một cánh,
Cánh gãy không bay cao.
Nay hai sao Ngân Hà chia cách,
Năm năm tối tối vọng nhau hoài.
[1] Còn có tên là kiêm kiêm 鶼鶼, man man 蠻蠻, theo truyền thuyết là loại chim chỉ có một cánh một mắt, nên con trống và con mái phải hợp lại với nhau mới bay được. Thường dùng để nói về vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, luôn luôn cần nhau không thể tách rời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thế Trinh » Trường tương tư