29/01/2023 14:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh thuật
病述

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2020 15:30

 

Nguyên tác

寒風如剪雨如絲,
病骨蹉跎半欲癡。
虛室但教扃小戶,
片帆何日掛天涯。
故知湖海皆吾事,
豈向閨房學女兒。
雪裡羅浮春已到,
瞿梅數點放疏枝。

Phiên âm

Hàn phong như tiễn vũ như ti,
Bệnh cốt sa đà bán dục si.
Hư thất đãn giao quynh tiểu hộ,
Phiến phàm hà nhật quải thiên nhai.
Cố tri hồ hải giai ngô sự,
Khởi hướng khuê phòng học nữ nhi.
Tuyết lý la phù xuân dĩ đáo,
Cù mai sổ điểm phóng sơ chi.

Dịch nghĩa

Gió lạnh như cắt, mưa như tơ giăng
Cơn bệnh dây dưa, nửa mê nửa tỉnh
Nhà trống phải cài then cửa nhỏ
Cánh buồm ngày nào mới được giương tới chân trời
Vẫn biết việc rong ruổi là phận sự của mình nơi hồ hải
Đâu dám theo thói nhi nữ ở chốn buồng the
Tuyết đã dăng màn, xuân đã đến đó
Cây mai gầy đã nhú lên mấy mầm

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Gió hàn cắt thịt, mưa buông tơ
Cơn bệnh mê man mãi đến giờ
Nhà trống, cửa sài còn cố đóng
Chân mây, buồm gió luống mong chờ
Thường tình phận gái nơi khuê các
Sự nghiệp làm trai chí hải hồ
Sương tuyết dăng màn xuân đã đến
Mai gầy đôi nhánh nhú mầm thưa
Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Bệnh thuật