27/10/2021 07:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở đây mai táng người chiến sĩ Hồng quân
Здесь похоронен красноармеец

Tác giả: Mikhail Isakovsky - Михаил Исаковский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 25/11/2017 22:16

 

Nguyên tác

Куда б ни шел, ни ехал ты,   
Но здесь остановись,   
Могиле этой дорогой   
Всем сердцем поклонись.   
  
Кто б ни был ты — рыбак, шахтер,   
Ученый иль пастух, —    
Навек запомни: здесь лежит   
Твой самый лучший друг.   
  
И для тебя и для меня   
Он сделал все, что мог:   
Себя в бою не пожалел,   
А родину сберег.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Dù bạn có đi đâu
Đến đây, xin dừng bước
Hãy nghiêng mình, phía trước
Mộ người lính Hồng quân

Là dân chài, thợ mỏ
Bác học, thợ chăn nuôi
Hãy nhớ, người nằm xuống
Bạn tốt nhất trên đời

Cho anh và cho tôi
Người ấy dâng hiến hết
Tấm thân mình chẳng tiếc
Cho Tổ quốc vẹn toàn
1942
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng - Nguyễn Văn Minh (dịch), NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Isakovsky » Ở đây mai táng người chiến sĩ Hồng quân