23/05/2024 22:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi hội

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:16

 

Xem hội...
Kiệu bay...
Trống rung yếm sồi
Làng theo cờ cuốn
Xô Đông dạt Đoài
Chạm tay mấy lối
Mặt hồng dao cau

Kiệu vòng mấy ngả
Xô người theo nhau

Ơi duyên bảy màu!
Cái duyên ngũ sắc
Thắt ngọt đêm thâu
Trăng vàng sóng mật
Bồng bềnh men trầu
.....Đêm dài đêm lâu.....

Cái duyên ươm khế
Cái duyên trồng mơ
Cái duyên quá lứa
Làm tranh hứng dừa

Cái duyên trời hửng
Lối đời trao đưa
Hai tay cũng thiếu
Một tay cũng thừa

Hội tràn đêm mơ
Hội nhoà tháng đợi
Mình dựa lưng mình
Những mùa sương khói
Mình dựa tiếng ru
Những đêm mồ côi

Ngóng gì không thôi?
Mỗi xuân theo kiệu
Lời ru nghèn nghẹn
Xanh xao mây trời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Hưng » Chơi hội