27/10/2020 08:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng dữ Ngạn Viễn biệt
江上與彥遠別

Tác giả: Tào Dung - 曹溶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 22:15

 

Nguyên tác

天涯兵動惜分攜,
人去虔州路更西。
試看山中紅葉下,
五谿秋熱鷓鴣啼。

Phiên âm

Thiên nhai binh động tích phân huề,
Nhân khứ Kiền Châu lộ cánh tê.
Thí khán sơn trung hồng diệp hạ,
Ngũ Khê thu nhiệt giá cô đề.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chia tay nhau vì thiên nhai binh động
Xuống Kiền Châu anh đi quá về tây
Nhìn trong núi dưới những tàng lá đỏ
Giá cô kêu mùa thu nóng Ngũ Khê
Kiền Châu nay thuộc Giang Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Dung » Giang thượng dữ Ngạn Viễn biệt