09/08/2020 02:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng mệnh tiến cận lưu giản đô thành chư hữu

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2009 19:32

 

Phiên âm

Tái già dư hưởng vị toàn hưu[1]
Quỳnh cửu hưng ca trọng báo thù[2]
Tích cống sự thù nan tố cựu
Tế sư nhân chí thuỷ kinh thu
Sóc phong dương liễu Nam quan địch
Tình tuyết giang sơn Kế Bắc[3] lâu
Trịnh trọng Hương kiều kim nhật biệt
Cảm tương cừu mã xỉ tư du

Dịch nghĩa

Dư âm tiếng kèn nơi biên tái còn chưa tắt hẳn
Mà lời ca châu ngọc đã dấy lên niềm biết ơn trọng hậu
Việc ban tứ và cống nạp mỗi lúc một khác, khó tìm về gốc cũ
Quân đội tới giúp mới qua một mùa thu
Khi gió bâc thốc vào dương liễu thì tiếng sáo còn ở phía ải Nam quan
Lúc núi sông tạnh tuyết thì đã có mặt tại lầu phía bắc đất Kế
Trên cầu sông Hương hôm nay ân cần chia biệt
Nàm dám đem áo cừu ngựa quý để khoe khoang cuộc viễn du này

Bản dịch của Trần Lê Văn

Biên cương, kèn trận vẫn ngân vang
Lời báo ơn sâu cất tiếng vàng
Cống, tặng khó theo nguyên phép cũ
Quân bình mới giúp một thu sang
Ải Nam sáo thổi, vang dương liễu
Lầu Bắc băng tan, tạnh suối ngàn
Trên nhịp cầu Hương xin tạm biệt
Áo cừu, ngựa quý, dám khoe khoang!
Nguồn: Phạm Hy Lượng cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn hoá thông tin, 1997.
[1] Chỉ việc nhà Thanh cho quân hiệp lực cùng triều Nguyễn dẹp giặc Ngô Côn trên biên giới Việt-Trung.
[2] Chỉ việc vua Tự Đức sai sứ mang hòm biểu và phẩm vật sang tạ ơn vua Thanh đã cho quân phối hợp dẹp giặc Ngô Côn.
[3] Tên một vùng đất cổ, nay ở về phía tây nam thủ đô Bắc Kinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Phụng mệnh tiến cận lưu giản đô thành chư hữu